Home » Groei-ok » Reviews

" In de periodes van thuis naar school gaan zagen we hoe onze zoon worstelde met zijn schoolwerk. We zagen dat hij het heel lastig vond zich te concentreren, raakte gefrustreerd als werk niet lukte of als iets nog niet af was. Hij vond het moeilijk opdrachten goed te lezen. Toen zag ik dat Marieke haar eigen bureau Groei-ok was gestart. We kenden Marieke al van de ouder- en kindgym. Het voelde vertrouwd om contact op te nemen, gelukkig kon zij iets betekenen voor Mink en zijn aan de slag gegaan.

Marieke luisterde goed naar onze bevindingen en checkte dit bij ook bij onze zoon. Haar werkwijze is ongedwongen, relaxed en vriendelijk met oprechte aandacht. Na een half jaar met met 1 x per 2 weken een afspraak en dagelijkse oefeningen thuis zien wij een jongen die zich op school een langere tijd kan concentreren, beter kan omgaan met thuiswerken en voor het slapen graag leest. Hij kan zijn boosheid en frustraties beter onder woorden brengen en is veel sneller weer tot  kalmte gebracht. " 

J. v. T.