Groei-ok

Heeft jouw kind moeite om zich te concentreren, is jouw kind wiebelig en heeft het moeite om stil te zitten? Heeft jouw kind, ondanks de extra hulp of begeleiding, moeite met rekenen, lezen, schrijven, spelling en/of begrijpend lezen? Lukt het jouw kind niet om mee te komen op school? Of is de motorische vaardigheid van jouw kind anders dan andere kinderen? Dan kan ik helpen. 

Ik ga met jullie in gesprek en samen kijken we wat de eventuele (leer)behoeftes van jouw kind zijn. Hierna zal er een onderzoek plaatsvinden en wordt er gekeken welke oefeningen jouw kind nodig heeft. Dit kan met behulp van MRT zijn, reflexintegratie, visuele training, JaMaRa, dominantiematrix, Rots en Watertraining of een combinatie hiervan. De gesprekken en/of trainingen zullen plaatsvinden bij de praktijk of op de school van uw kind.

MRT

MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. Met MRT kan een kind oefeningen doen om bewegingsachterstand in te lopen. Als de achterstand is ingelopen, heeft dat een positieve invloed op het gedrag, de concentratie en leerstoornis van het kind. 

Lees meer »

Visuele training

Om goed te kunnen zien, moeten onze ogen samenwerken en twee beelden samenvoegen tot één stabiel beeld. Als dit niet goed gebeurt, dan kan dat klachten veroorzaken. We noemen dit ‘fixatie disperatie’.

Lees meer »

JaMaRa

JaMaRa is een unieke rekenaanpak waarbij er wordt uit gegaan van een krachtige, goede basis in getalbegrip, getalinzicht en goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.

Lees meer »

Dominantiematrix

Elk kind is anders en leert anders. Met behulp van de dominantiematrix kan in kaart worden gebracht wat de persoonlijke leerstijl van jouw kind is. Wat zijn sterke kanten en waar liggen blokkades en beperkingen? Met dit inzicht kunnen we heel bewust de sterke kanten van jouw kind optimaal inzetten en verder uitbouwen en rekening houden met de knelpunten.

Lees meer »