Groei-ok

Heeft jouw kind moeite om zich te concentreren, is jouw kind wiebelig en heeft het moeite om stil te zitten? Heeft jouw kind, ondanks de extra hulp of begeleiding, moeite met rekenen, lezen, schrijven, spelling en/of begrijpend lezen? Lukt het jouw kind niet om mee te komen op school? Of is de motorische vaardigheid van jouw kind anders dan andere kinderen? Dan kan ik helpen. 

Ik ga met jullie in gesprek en samen kijken we wat de eventuele (leer)behoeftes van jouw kind zijn. Hierna zal er een onderzoek plaatsvinden en wordt er gekeken welke oefeningen jouw kind nodig heeft. Dit kan met behulp van MRT zijn, reflexintegratie, visuele training, JaMaRa, dominantiematrix, Rots en Watertraining of een combinatie hiervan. De gesprekken en/of trainingen zullen plaatsvinden bij de praktijk of op de school van uw kind.

MRT

MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. Met MRT kan een kind oefeningen doen om bewegingsachterstand in te lopen. Als de achterstand is ingelopen, heeft dat een positieve invloed op het gedrag, de concentratie en leerstoornis van het kind. 

Lees meer »

Visuele training

Om goed te kunnen zien, moeten onze ogen samenwerken en twee beelden samenvoegen tot één stabiel beeld. Als dit niet goed gebeurt, dan kan dat klachten veroorzaken. We noemen dit ‘fixatie disperatie’.

Lees meer »

JaMaRa

JaMaRa is een unieke rekenaanpak waarbij er wordt uit gegaan van een krachtige, goede basis in getalbegrip, getalinzicht en goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.

Lees meer »

Schrijfmotorische therapie

Een slordig en niet leesbaar handschrift, een verkeerde pengreep en houding, moeite met de schrijfpatronen en lettervormen, een traag schrijftempo.... dat kan heel frustrerend zijn. Bijvoorbeeld als je een dictee moet maken, want hoe vervelend kan het zijn als je antwoord fout gerekend wordt omdat je meester of juf het woord niet kan lezen.

Lees meer »